6 زیبایی

در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند، اما آنچه خوب است همیشه زیباست.

/ 0 نظر / 4 بازدید