چکاپ معنوی

محمد بن یعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابنالعرزمی، عن أبیه ، عن جابر الجعفی ، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : إذا أردت أن تعلم أن فیک خیرا فانظر إلى قلبک فإن کان یحب أهل طاعة الله
ویبغض أهل معصیته ففیک خیر والله یحبک ، وإذا کان یبغض أهل طاعة اللهویحب أهل معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء مع من أحب . ورواهالبرقی فی ( المحاسن ) مثله.
امام باقر علیه السلام:
اگر خواستی بدانی که در وجودت خیر و خوشبختی هست یا نه، به باطن خود دقتکن. اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و از اهل معصیت و گناهناخوشایندی، پس در وجودت خیر و سعادت وجود دارد و خداوند تو را دوستدارد. ولی چنانچه از اهل طاعت و عبادت ناخوشایند باشی و به اهل معصیت عشقو علاقه ورزیدی، پس خیر و خوبی در تو نباشد و خداوند تو را دشمن داردو هر انسانی با هر کسی که به او عشق و علاقه دارد، با همان محشور می‌شود.
(
وسائل الشیعه، ج 16، ص 183)

/ 0 نظر / 11 بازدید