2

از چمران پرسیدند: تعهد بهتر است یا تخصص ؟

 

گفت: می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می پذیرم.
اما می‌گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد بی تقواست.

/ 0 نظر / 8 بازدید