قرب11

از شهید سید مرتضی آوینی

تا با خاک [‌مهر ] انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.

/ 1 نظر / 9 بازدید
جینی

ممنون که سر زدین به بلاگ ما. التماس دعا دارم زیاد برای خواهرم که خوب بشه و اینکه سعی میکنم به توصیتون عمل کنم. یعنی همون سه تا کار: صداقت و توکل به خدا و گناه نکردن. دو مورد اول را داریم ولی مورد سوم..... اونم سعیمونو میکنیم. بازم سر بزنین.