# ریز_نوشت

3

شنیدم که می‌گفت در اسلام دو حرف است که جایی ندارد! یک “به من چه” دو “به تو چه”
/ 0 نظر / 6 بازدید