مناجات

 

خدایا

خدایا به من توفیق تلاش در شکست ،صبر در ناامیدی

رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح،کار بی پاداش

 فداکاری در سکوت ،دین بی دنیا، مذهب بی عوام

عظمت بی نام،خدمت بی نان،ایمان بی ریا،

خوبی بی نمود،گستاخی بی خامی ،مناعت بی غرور

عشق بی هوس،تنهای در انبوه جمعیت

دوست داشتن بی آنکه دوست بداند ،روزی کن

/ 1 نظر / 3 بازدید